Select Page

Poznaj rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję

Dowiedz się, jak rozwiązania z zakresu przetwarzania obrazu i tekstu mogą pomóc usprawniać koszty oraz optymalizować procesy firmom i instytucjom publicznym.

Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję

Inteligentne systemy bezpieczeństwa oparte o monitoring wizyjny

Neural Vision

Rozumie, co widzą Twoje kamery. Reaguje, nim dostrzeżesz problem.

Termowizja

Neural Vision Therma Link  wykrywanie niepożądanych zmian w temperaturze otoczenia i obiektów w czasie rzeczywistym

Rozpoznawanie twarzy

Neural Vision Recall automatyczne, natychmiastowe rozpoznawanie twarzy w oparciu o definiowaną bazę danych, w zgodzie z GDPR (RODO)

Odczyt tablic rejestracyjnych

Neural Vision Plate Reader odczyt numerów tablic rejestracyjnych w celu umożliwienia lub zapobieżenia dostępu do chronionego obszaru

Przetwarzanie tekstu naturalnego

Neural Text

Rozumie Twoje dokumenty. Pomaga je przyporządkować.

Klasyfikacja tekstu

Neural Text Classification automatyczne przyporządkowanie wiadomości e-mail, wniosków i pism do odpowiedniej kategorii

Najwyższa dokładność klasyfikacji długich dokumentów tekstowych
w języku polskim

Skuteczność naszego rozwiązania dla korpusu długich dokumentów tekstowych (powyżej 500 słów) z ogólnodostępnych źródeł na poziomie 94,19%.

Możliwość zastosowania dla wielu podproblemów, dziedzin i korpusów

Modułowa struktura systemu oparta o rekurencyjne sieci neuronowe (RNN) pozwala na adaptowanie Neural Text do Twoich potrzeb.

Aplikacje mobilne i internetowe

Neural Engine

Wspiera rozwiązania szyte na miarę. Upraszcza procesy i optymalizuje koszty.

Aplikacje mobilne

Rozwiązania szyte na miarę aplikacje łatwe w obsłudze, zaprojektowane z myślą o potrzebach użytkowników

Aplikacje internetowe

Wysoka dostępność wysoko skalowalne, współbieżne rozwiązania dla wymagających zastosowań

Sztuczna inteligencja

Neural Engine On Device wzbogacenie Twoich rozwiązań o przetwarzanie obrazu i tekstu oparte o sztuczną inteligencję

Pomożemy Ci chronić Twoją firmę przed zagrożeniem