Select Page

Neural Vision

Inteligentna platforma bezpieczeństwa Neural Vision

Wykrywaj zagrożenia w mgnieniu oka. Reaguj w kluczowym momencie

Neural Vision pozwala Ci spać spokojnie, stojąc na straży obiektów i przestrzeni publicznych. Wykorzystując Twoją obecną infrastrukturę, nasza platforma wprowadza do niej możliwość rozpoznawania twarzy, analizy obrazu, OCR, a także przetwarzania obrazu termowizyjnego.

Najważniejsze cechy platformy Neural Vision od Advante

Platforma dopasowana do skali zadania

Równoległe przetwarzanie obrazu nawet z 256 kamer jednocześnie przez jedną instancję

Wsparcie dla kamer termowizyjnych

Wykrywanie anomalii w temperaturze obiektów i otoczenia

Wykrywanie temperatury ciała

Thermal Link natychmiastowy, bezobsługowy pomiar temperatury ciała w czasie rzeczywistym z dokładnością 0,3 stopni Celsjusza

Wykrywanie temperatury otoczenia

Therma Link Ambience automatyczny pomiar temperatury otoczenia w czasie rzeczywistym z funkcją wykrywania pożarów

Dokonuj pomiaru temperatury ciała w walce z epidemią COVID-19

Therma Link pozwala na dokonanie pomiaru temperatury ciała osób przebywających w biurach i miejscach użytku publicznego.

Rozpoznawanie twarzy

Rozpoznawanie twarzy Recall

Ogranicz dostęp do osób upoważnionych.

Rozpoznawanie twarzy

Recall w czasie rzeczywistym segmentuje i rozpoznaje twarze, aby automatycznie podejmować decyzje

Wykrywaj niepowołany dostęp

Definiuj alarmy wyzwalane automatycznie w momencie wejścia osób nieuprawnionych w zdefiniowane, chronione strefy.

Odnajduj osoby zagubione

Recall pomaga odnajdywać osoby zagubione w zamkniętych i otwartych przestrzeniach, wykorzystując Twoją istniejącą infrastrukturę.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Odczytywanie numerów rejestracyjnych Plate Reader

Prowadź nadzór nad pojazdami. Kontroluj dostęp kierowców.

Odczytywanie numerów rejestracyjnych

Plate Reader odczytuje i przetwarza numery tablic rejestracyjnych, aby automatyzować kontrolę dostępu kierowców i prowadzić nadzór nad położeniem pojazdów

Udzielaj dostęp automatycznie

Zarządzaj dostępem do parkingów i miejsc o ograniczonym dostępie za pomocą Plate Reader połączonego z systemem kontroli poświadczeń, zwiększając przepustowość punktów kontroli i poboru opłat.

Sprawuj nadzór nad pojazdami

Odnajduj poszukiwane pojazdy w czasie rzeczywistym za pomocą sieci kamer połączonych ANPR połączonych z Plate Reader.